7-9 сар - тестүүд
Бүлэг 1 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 56 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 69% ]
Бүлэг 2 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 15 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 74% ]
Бүлэг 3 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 4 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.