Сүүлд өгсөн 8 тест
Тест 2 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 206 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 65% ]
Тест 1 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 175 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 52% ]
Бүлэг 1 (0-3 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 0-3 сар 127 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 59% ]
Тест 5 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 81 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 53% ]
Бүлэг 1 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 77 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 57% ]
Тест 3 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 63 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 50% ]
Тест 4 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 57 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 48% ]
Бүлэг 1 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 56 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 69% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.