1-2 нас - тестүүд
Бүлэг 1 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 64 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 55% ]
Бүлэг 2 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 26 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 75% ]
Бүлэг 3 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.