10-12 сар - тестүүд
Бүлэг 1 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 7 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 76% ]
Бүлэг 2 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 4 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 66% ]
Бүлэг 3 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 4 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.