4-6 сар - тестүүд
Бүлэг 1 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 41 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 73% ]
Бүлэг 2 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 16 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 78% ]
Бүлэг 3 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 11 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 80% ]
Бүлэг 4 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.