Сүүлд өгсөн 8 тест
Тест 2 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 196 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 65% ]
Тест 1 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 138 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 52% ]
Бүлэг 1 (0-3 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 0-3 сар 109 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 59% ]
Бүлэг 1 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 68 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 57% ]
Тест 5 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 63 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 54% ]
Тест 3 (Жирэмсэн үе)
[ Ангилал: Жирэмсэн үе » Та ээж болоход бэлэн үү? 52 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 50% ]
Бүлэг 1 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 50 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 69% ]
Бүлэг 1 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 42 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 72% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.